Baixar imposts per a potenciar l´economia valenciana

Valencia es una terra que te algo mes de 5 millons d´habitants. Els valencians som un poble treballador, lliberal, individualiste i extrovertit. La nostra industria familiar produix casi de tot, des de moble de calitat, ceramica, joguets, textil o variadors de freqüencia i Smart Phones. Ademes tenim una industria agroalimentaria que es el 70% de les exportacions espanyoles en este sector. Es pot dir que l´economia valenciana es motor fonamental de l´economia espanyola, eixemple de com s´han de fer les coses en el sur d´Europa, i en el mediterraneu.

Ford apostà per Almussafes, i la nostra factoria es una de les principals factories d´Europa. Igualment Iberdrola produix dins del nostre territori energia electrica: Nuclear en Cofrentes, hidraulica en Cortes-La Muela, eolic en l´interior i els Cicles Combinats de Sagunt i Castello, entre atres…. Les costes valencianes en general, i Benidorm en particular, son un referent mundial de turisme, i representa un 15% del nostre PIB.

Els autonomons valencians son ademes, una part important de la nostra economia, tiren del carro, creen llocs de treball i arrisquen practicament tota sa vida en el seu negoci o activitat profesional.

I a pesar de tot, suant i treballant, la renta per capita dels valencians es d´unicament 19.500 euros/any, per baix de la mija espanyola. Molt llunt de la renta per capita de Navarra, Madrit o el Pais Vasc, per damunt dels 30.000 euros/any.

Aixo nos du a la següent reflexio: Si els valencians tenim totes estes riquees i som tan treballadors…¿Que està passant? ¿Per que som la quarta autonomia mes pobre d´Espanya? ¿Com es possible? ¿Que està fallant?

Falla el sistema fiscal, i falla el poder politic.

Els partits politics existents, i en gran part els ciutadans, no saben que passa ni cóm solucionar-ho. Parlem de corrupcio, de tal i qual…, pero hem de parlar de solucions, explicar-les be i que la gent les entenga.

Tindre una força politica valenciana forta, i en presencia en les institucions, es fonamental, pero s´han de tindre idees clares, experiencia en gestio en el sector privat, i solvencia per a poder -des de les institucions- canviar les coses.

¿I que son les coses que s´han de canviar? Una de les principals, la forma en la que Valencia s´administra, i la manera en que es recapten els imposts

En el sistema actual, es l´Agencia Tributatia Espanyola de Madrit la que recapta i despres distribuix. En este reparto, Valencia es la mes perjudicada any darrere d´any. Uns 6.000 millons d´euros es perden per este concepte. Son diners que ixen de Valencia i ya no tornen mai. Es un cost inassumible, que pareix no importe molt a la majoria dels valencians, per es una gran llosa per al nostre desenroll economic.

Els valencians hem de resoldre este tema d´una i per totes, creant una Agencia Tributaria Valenciana, blindant-la dins de l´Estatut d´Autonomia Valencià, i deixar que siga esta nova institucio la recapte els impots des de la nostra autonomia. D´esta manera, la Generalitat Valenciana dispondría de 6.000 millons d´euros MES a l´any, 1200 euros/any per persona

En estos nous ingresos podriem:

  1. Baixant els imposts. El poder de l´Estat i dels politics seria menor, i aumentaria la capacitat adquisitiva dels valencians, enfortint-se la classe mija, i aumentant la seua capacitat financera. La recuperacio passa, inevitablemente, per una baixada d´imposts clara, i perdurable en el temps, des de Valencia, mostrant el cami a tota Europa. L´Estat ha de autollimitar el seu gasto, i el poder dels politics ha d´estar controlat.
  2. Eliminar la quota als autonoms. Els autonoms unicament haurien de pagar en funcio de la seua facturacio. Si no facturen, no paguen. Un atra cosa no te sentit.
  3. Ajudar a l´agricultura. Una societat que es preocupa pel camp, es una societat sostenible.
  4. Recuperar el sistema finançer valencià. Ajudant en beneficis fiscals a les empreses que participen en el capital social de les noves entitats financers valencianes. Des de les noves caixes i bancs valencians, es podria finançar idees, empreses i sectors estrategics valencians. Clau per a la nostra terra.
  5. Atraure el capital extranger. Reduir els imposts i la pressio fiscal en Valencia, atrauria el capital extranger, instalant-se empreses i servicis en Valencia, creant-se riquea i llocs de treball.

Comencem a arreglar les coses per casa, per Valencia. Podem fer-ho. Som un gran poble. Som Valencians. Mostrem a uns atres com mosatros podem liderar la regeneracio política i la recuperacio economica.