El CEN decidix anular primaries i triar candidats conforme als estatuts de Som Valencians

 

Reunit el Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians

 

 

Es llig i aprova per majoria l'acta del 4 de setembre de 2018,

 

S’accepta la dimissio de Salva Gallur com vocal del CEN, i com President del CEL Valencia ciutat

S'accepta la dimissio de Eduart Roca com vocal del CEN

 

Seguint l’orde del dia establit,

 

PRIMER: ELECCIONS PRIMARIES SOM VALENCIANS CIUTAT DE VALENCIA

1.   Es constata que el Reglament de Primaries pel que es celebraren eleccions a cap de llista en la ciutat de Valencia el día 1 de juliol 2018 no complix els Estatuts de partit politic Som Valencians.

Estes “Primaries” s’anularen en la reunio del CEN del passat 31 de juliol 2018. Segons l'acta del mateix dia.

 

2.   Es constata que els Estatuts del partit politic Som Valencians afirmen que es competencia a l’Assamblea General (entre atres):

-Elegir candidats del partit a carrec publics (art 13)

 

 

3.   Es constata que, estatutariament, l’eleccio de candidats de Som Valencians a l’alcaldia de Valencia no es competencia exclusiva dels afiliats (ni dels simpatisants inscrits) de Som Valencians en la ciutat de Valencia, sino de tots els afiliats de Som Valencians, representants en l’Assamblea (art 13)

 

4.   Es constata que tots els afiliats de Som Valencians tenen el dret a ser electors i elegibles per als carrecs del mateix (art 7)

 

5.   Es dona per rebut l’escrit de l’afiliat Carlos Mora del 2 de setembre, en el que recorda que “siendo los estatutos del partido Som Valencians la normativa legal de Som Valencians y que en éstos no está previsto la celebración de primarias en ningunos de sus artículos”, per lo que Carlos Mora solicita impugnar qualsevol model de primaries.

 

6.   Es dona per rebut l’escrit d’Eduart Roca del dia 23 d’agost en el que impugna el proces electoral del dia 15 de setembre

 

7.   Es dona per rebut l’escrit del candidat Julián Vico del dia 16 d’agost del 2018, en les primaries del día 1 de juliol, declarades com anulades en la reunio del dia 31 de juliol.

E

Tenint en conte que l’eleccio de candidats correspon exclusivament a l’Assamblea General de Som Valencians i que esta es celebrarà el proxim 20 d'Octubre 2018 en la ciutat de Valencia,

  

Es somet a la consideracio i votacio dels membres del C.E.N.:

 

Cancelar la convocatoria de votaciones de Som Valencians del dia 15 de setembre i incloure com punt del dia de dita Assamblea Extraordinaria la votacio per a elegir candidats a la ciutat de Valencia per mig de llistes tancades de 33 persones i 3 suplents, respectant els estatuts de Som Valencians (art 13 i 15) i la paritat entre homens i dones que indica la llei electoral

 

 

Vots a favor: 6

Vots en contra: 0

Abstencio: 0

 

 

S’anula tot el proces de primaries per no ser conforme a Estatuts, i es somet a votacio l’eleccio de candidats de llistes tancades per als  candidats de Som Valencians a l’Ajuntament de Valencia.

 

 

Se somet a votacio i s’aprova celebrar un Consell Eixecutiu Nacional el proxim 25 de setembre 2018, a las 19:30 en la seu Av Suecia 5 Valencia

 

Se decidix convocar l’Assamblea General Extraordinaria de Som Valencians per al 20 d’Octubre de 2018

 

Se decidix desconvocar l'Assamblea Local Extraordinaria de Valencia ciutat del dia 15 de setembre 2018.

 

ALTES NOUS AFILIATS

 

            Seguint l’articul 6, s’aprova l’admissio de tots els afiliats presentats fins a la data de 25 de juliol 2018

 

 

APERTURA D’EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Es valoren les solicituts d’expedients i es desestimen

 

LLECTURA DE DOCUMENTS I MEMORANDUMS

 Se lliggen els escrits de Eduart Roca i els escrits de Carlos Mora.

PRECS I PREGUNTES

S’aprova comunicar als afiliats que per impago de les quotes, es donen de baixa d’ofici com afiliats de Som Valencians.

 

 

A les 22:14hores del 11 de setembre 2018, es tanca la segon sessio de la reunio del Consell Eixecutiu Nacional de Som Valencians