Propostes Som Valencians - Paiporta

• Defendre i promocionar el Valencià i les nostres raïls. Exposicions i conferències sobre els antepassats de Paiporta i la Ciutat de Valéncia. Cursos en Valencià de les Normes del Puig.

• Baixada d'imposts municipals (Ibi, Basura, TAMER...). Que no solament es baixen en l'any electoral.

• Creació de noves zones verdes i parcs infantils. Fer activitats als parcs en els chiquets i chiquetes de Paiporta per a que es divertixquen i deprenguen jocs locals, millorar el parc de la petanca del costat del Metro, entre altres.

• Ampliació i millores de carreteres i aceres del municipi.

•Eliminacio de barracons en els coleges de Paiporta.

• Ajudes locals escolars i beques de menjadors.

• Neteja, manteniment i protecció de solars que encara estan per edificar.

• Millorar els accessos als polígons industrials i potenciar els mateixos. Ampliació del carrer Jaume I fins al polígon La Pascualeta.

• Un Ajuntament mes obert als veïns. Per a que els ciutadans puguen fer les seues propostes i estes siguen valorades pels demés veïns i posteriorment puguen ser incorporades a les polítiques municipals.

• Millorar l'accés als Pitufos i el colege Jaume I per el descampat. Els veïns de Paiporta que volen accedir a la zona dels Pitufos o el colege Jaume I tenen que anar pel Carrer Sant Ana, ya que l'accés per el descampat és inviable.

• Creació d'una bossa local d'ocupació rotativa. Per a que els paiportins i paiportines puguen superar, poc a poc, la crisis.

• Compra de llibres en Llengua Valenciana per a la Biblioteca Municipal de Paiporta.

• Contractació d'empreses locals per a millores del municipi.

• Potenciar mes el comerç local. Aixina com la creació de sortejos, regals o atres, per a la participació dels veïns.

• Millorar el carril bici. Adaptar l'accés en bicicleta a diferents llocs importants del municipi en la creació de nous carrils.

• Millora de la política local.