Resultats Primaries de Som Valencians Ajuntament de Valencia 2018

 

 

A les 14:06h, quan finalisa el vot presencial, i havent rebut el vot telematic es procedix al reconte dels vots.

Es contabilisen 23 vots presencials i 47 vots telematic, d’un total de 102 afiliats censats al corrent de quotes d'afiliacions en Valencia ciutat. 

Es verifica que els vots presencial son valits. S’anula un vot presencial.

Es verifica que els vots telematics corresponen a afiliats del partit de Som Valencians dins dels cens electoral. S’anula el vot telematic de persones no inscrites en el cens electoral de Som Valencians en la ciutat de Valencia.

S’anulen dos vots telematics per no numerar als candidats.

S’anulen 4 vots telematics repetits o que tenen el mateix IP

 

Es sumen les posicions obtingudes per cada candidat, tant presencial com telematicament, resultant una suma que es resumix en la següent taula:

 El candidat que ha obtingut un sumatori inferior es:

1er  Saray Rodriguez

2ª Salva Gallur

3º José Vilaseca 

4º Julián Vico 

 

 Seguidament se procedix a presentar el numero de voltes que cada candidat ha segut triat com numero 1 pels afiliats

 

 Firmat la taula electoral

angel minguez

miguel angel esteban

cristina herranz