SOM VALENCIANS propon canviar el sistema de finançacio autonomica

SOM VALENCIANS propon canviar el sistema de finançacio autonomica, én un concert economic com te Navarra, per a que els imposts dels valencians es queden en casa.

Els valencians aportem mes diners a l´Estat, via imposts, pero no rebem lo que nos correspon via inversions i gast public. La realitat es tenint una renta inferior a la mija espanyola, som dels que mes aportem. Mentres que la mija espanyola està en 23.271 €/persona/any, la renta per capita dels valencians està en algo mes de 20.000 euros/persona/any (AMPLIA INFORMACIO FENT CLICK DAMUNT DE L´IMAGE)

El resultat es que any darrere d´any, els valencians perdem vora 6.000 millons d´euros, i el Govern de la Generalitat no sap actuar per a corregir esta situacio.

SOM VALENCIANS propon crear una Agencia Tributaria Valenciana propia, en competencies exclusives de recaptacio d´imposts, incloent-la en l´Estatut d´Autonomia Valencià. D´esta manera conseguiriem dos coses:

 1. No dependre de que el partit que governe en Madrit siga rival del que governe en Valencia, i nos talle la finançacio.
 2. Guanyar (o deixar de perdre) 6.000 millons d´euros cada any

Elevant els ingressos de la Generalitat Valenciana en 6.000 millons d´euros, el nostre partit podria:

 1. Baixant els imposts. El poder de l´Estat i dels politics seria menor, i aumentaria la capacitat adquisitiva dels valencians, enfortint-se la classe mija, i aumentant la seua capacitat financera. La recuperacio passa, inevitablemente, per una baixada d´imposts clara, i perdurable en el temps, des de Valencia, mostrant el cami a tota Europa. L´Estat ha de autollimitar el seu gasto, i el poder dels politics ha d´estar controlat.
 2. Eliminar la quota als autonoms. Els autonoms unicament haurien de pagar en funcio de la seua facturacio. Si no facturen, no paguen. Un atra cosa no te sentit.
 3. Ajudar a l´agricultura. Una societat que es preocupa pel camp, es una societat sostenible.
 4. Recuperar el sistema finançer valencià. Ajudant en beneficis fiscals a les empreses que participen en el capital social de les noves entitats financers valencianes. Des de les noves caixes i bancs valencians, es podria finançar idees, empreses i sectors estrategics valencians. Clau per a la nostra terra.
 5. Atraure el capital extranger. Reduir els imposts i la pressio fiscal en Valencia, atrauria el capital extranger, instalant-se empreses i servicis en Valencia, creant-se riquea i llocs de treball.
 6. Millorar la Sanitat publica valenciana, i el pago a les farmacies.
 7. Millora de les infraestrutures, eliminacio dels punts negres en les carreteres i pasos a nivell de ferrocarril en tots els municipis valencians
 8. Ajudes a la dependencia
 9. Reestructuras l´ensenyança publica valenciana, apoyant als centres concertats, reduïnt el numero d´alumnes per aula, i renovant les instalacions (adeu barracons)